_Creative Premium Makes Easy_

บริการของพรีเมี่ยม สินค้าพรีเมี่ยม (premium gift) ของที่ระลึกพรีเมี่ยม

BIXITIA ออกแบบ ผลิตของพรีเมี่ยม สินค้าพรีเมี่ยม (premium gift)


ของขวัญพรีเมี่ยม ของที่ระลึกพรีเมี่ยม ของขวัญปีใหม่แจกลูกค้า (Premium Gift) พร้อมโลโก้  ของพรีเมี่ยม สินค้าพรีเมี่ยม ของที่ระลึกพรีเมี่ยม ให้ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ ส่งเสริมการขาย ใช้ในกิจกรรม หรืองานต่างๆ ขององค์กร หรือใช้เป็นของขวัญให้กับพนักงาน หรือบุคลากรภายในองค์กร เพื่อขอบคุณ สร้างความสัมพันธ์ ของขวัญพรีเมี่ยม ของขวัญแจกลูกค้า ของขวัญส่งเสริมการขาย ของขวัญขอบคุณลูกค้า ของขวัญวันสำคัญ ของขวัญปีใหม่ 


BIXITIA โรงงานผลิตของพรีเมี่ยม ออกแบบ และผลิตของพรีเมี่ยม สินค้าพรีเมี่ยม (premium gift)
ของที่ระลึกพรีเมี่ยม ของขวัญองค์กร corporate gift ของพรีเมี่ยมแจกลูกค้า corporate premium ของขวัญพรีเมี่ยม ของขวัญปีใหม่แจกลูกค้า ของขวัญแจกลูกค้า 


 Creative, Customized Corporate Premium & Printing มากว่า 30 ปี 


 เรามี Creative และ Productions team ที่จะช่วยออกแบบ และผลิต Corporate premium gift ของคุณ
ให้สวย แตกต่าง ตรงใจ เพียงบอกความต้องการ Theme ของขวัญ งบประมาณ จำนวน และระยะเวลากับเรา

 หรือเลือก Corporate Premium Set ใส่ Corporate Identity Design และโลโก้ของคุณ
รวมทั้งบริการหีบห่อขึ้นแบบของขวัญพรีเมี่ยม ของขวัญปีใหม่แจกลูกค้า ของขวัญแจกลูกค้า


At Bixitia, we have creative & craft teams to design/produce/perfect your corporate premium gift
to your desired amount, budget & timing.Add Line เพื่อขอ catalog ของพรีเมี่ยม ฟรี
PICK YOUR WINNING SHOTS


corporate premium
corporate invitation

สินค้าพรีเมี่ยม PREMIUM GIFT

ของที่ระลึกพรีเมี่ยม เลือกตามหมวดหมู่

BIXITIA ออกแบบ ผลิตของพรีเมี่ยม สินค้าพรีเมี่ยม สิน้คา IT gadget
สินค้าพรีเมี่ยม Home & Office
Eco-Preducts
สินค้าพรีเมี่ยม Health care

ตัวอย่างสินค้าพรีเมี่ยม premium gift

ของขวัญพรีเมี่ยม ของที่ระลึกพรีเมี่ยม ของขวัญปีใหม่แจกลูกค้า (Premium Gift) พร้อมโลโก้  ของพรีเมี่ยม สินค้าพรีเมี่ยม ของที่ระลึกพรีเมี่ยมให้ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ ส่งเสริมการขาย ใช้ในกิจกรรม หรืองานต่างๆ ขององค์กร หรือใช้เป็นของขวัญให้กับพนักงาน บุคลากรภายใน

บริการแพคและจัดเซตสินค้า


สามารถเลือกสินค้าจากทั้งใน WEBSITE หรือนอก WEBSITE ส่งมาให้เราเป็นผู้ช่วยในการแพ็คและจัดเซ็ตสินค้าของคุณให้สวยงาม

แสดงถึงความใส่ใจขององค์กรในการเลือกสินค้า การแพค จัดเซตสร้างความประทับใจแก่ผู้รับค้นหาสินค้าพรีเมี่ยม (premium gift) ของพรีเมี่ยม ของที่ระลึกพรีเมี่ยม ของพรีเมี่ยมแจกลูกค้า ของขวัญพรีเมี่ยม
ของขวัญปีใหม่แจกลูกค้า ของขวัญแจกลูกค้าคุณภาพ เพื่อลูกค้าคนพิเศษของคุณ


บริการของพรีเมี่ยม สินค้าพรีเมี่ยม (premium gift) ของที่ระลึกพรีเมี่ยม ของพรีเมี่ยมแจกลูกค้า ของขวัญพรีเมี่ยม
ของขวัญแจกลูกค้าในเทศกาลพิเศษ โอกาสสำคัญต่าง ๆ สามารถเลือกซื้อไปเป็นของขวัญปีใหม่แจกลูกค้า
ของชำร่วย ของแจกให้ผู้ใหญ่ เพื่อน คนสนิท หรือส่วนตัวAdd Line เพื่อขอ catalog ของพรีเมี่ยม ฟรี


Our Recent Works


ลูกค้าคนสำคัญส่วนหนึ่งที่ให้ความไว้วางใจในบริการออกแบบ และจัดเซ็ท  Corporate Premium Set ของพรีเมี่ยม สินค้าพรีเมี่ยม (premium gift)
ของที่ระลึกพรีเมี่ยม ของพรีเมี่ยมแจกลูกค้า ของขวัญพรีเมี่ยม ของขวัญแจกลูกค้าในเทศกาลพิเศษ และโอกาสสำคัญ


สินค้าพรีเมี่ยม (premium gift) ของที่ระลึกพรีเมี่ยม

BIXITIA ออกแบบ ผลิตของพรีเมี่ยม สินค้าพรีเมี่ยม (premium gift)งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร
งาน corporate premium ของพรีเมี่ยมองค์กร


and many more.....


Recent client lists


โรงงานผลิตของพรีเมี่ยม ผู้นำด้านการ ออกแบบ และผลิตของพรีเมี่ยม สินค้าพรีเมี่ยม ของที่ระลึกพรีเมี่ยม ของพรีเมี่ยมแจกลูกค้า ของขวัญพรีเมี่ยม
ของขวัญปีใหม่แจกลูกค้า ของขวัญแจกลูกค้า Creative, Customized Corporate Premium Gift & Printing มากกว่า 30 ปี 


W W W. B I X I T I A . C O M

Creative, Customized Corporate Premium Design & Productions 


 

Copyright ® 2023-2024 The Idea  Essential Co.,Ltd